PRINT
Raspored održavanja sjednica Nadzornog odbora Hotela Maestral d.d. u 2013. godini
U skladu s dobrom praksom korporativnog upravljanja i obvezom Društva da kao javno dioničko društvo, u zakonski određenim rokovima, izradi, objavi i nadležnim tijelima dostavi financijska i poslovna izvješća, Nadzorni odbor Hotela Maestral d.d. donio je sljedeći raspored održavanja sjednica u 2013. godini:
  • 21.01.2013.
  • 14.02.2013.
  • 25.04.2013.
  • 14.05.2013.
  • na dan održavanja Glavne skupštine (sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske i Statutu Hotela Maestral d.d., dioničari će o datumu održavanja Glavne skupštine biti obaviješteni putem poziva u Narodnim novinama i na mrežnoj stranici Društva uz navođenje dnevnog reda, prijedloga odluka te uvjeta sudjelovanja na sjednici )
  • 29.07.2013.
  • 28.10.2013.
  • 03.12.2013.


Napomena: Navedeni datumi su podložni promjeni.
 

predsjednik Nadzornog odbora
Karlo Deković v.r.