PRINT
Osnovni podatci
Tvrtka, sjedište, sudski registar, OIB, porezni identifikacijski broj, žiro račun, IBAN, SWIFT, iznos temeljnog kapitala i broj dionica.
  • Hoteli Maestral d.d.
  • Ćira Carića 3, 20000 Dubrovnik, Hrvatska
  • Trgovački sud u Dubrovniku Tt-96/98-2
  • OIB: 88557173997
  • Porezni identifikacijski broj: HR88557173997 
  • IBAN: HR5424070001100007211 - OTP Banka d.d. Hrvatska
  • SWIFT: OTPVHR2X
  • Temeljni kapital iznosi 103.144.000,00 kn upisan u cijelosti
  • Ukupan broj izdanih dionica: 515.720 redovnih dionica nominalne vrijednosti 200,00 kn po dionici