PRINT

Obavijest o održanim sjednicama Nadzornog odbora i Glavne skupštine Hotela
Maestral d.d.30. lipnja 2012.
Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze, obavještavamo
javnost kako je dana 30. lipnja 2012. godine održana Glavna skupština Hotela Maestral d.d.,
Ćira Carića 3, Dubrovnik, na kojoj su sukladno objavljenom dnevnom redu donesene sljedeće
odluke:


1. Usvojeno je izvješće Uprave o poslovanju Društva u 2011. godini.
2. Usvojeno je izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2011.
godini.
3. Usvojeno je izvješće revizora, revizorske tvrtke ReFINAL d.o.o. iz Dubrovnika o obavljenoj reviziji
godišnjih financijskih izvješća za 2011. godinu.
4. Usvojena su godišnja financijska izvješća Društva za 2011. godinu.
5. Donesena je odluka o pokriću gubitka iz 2011. godine. Gubitak iz 2011. godine u iznosu od
4.144.455,09 kuna prenosi se u poslovnu 2012. godinu.
6. Donesena je odluka o davanju razrješnice članovima Uprave za 2011. godinu.
7. Donesena je odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2011. godinu.
8. Donesena je odluka o imenovanju revizora Društva za 2012. godinu - ReFINAL d.o.o. iz
Dubrovnika.

Sve odluke usvojene su jednoglasno.

Također 30. lipnja 2012. godine održana je i sjednica Nadzornog odbora na kojoj su donesene
odluke o usvajanju rebalansa Poslovnog plana za 2012. godinu i Poslovnog izvještaja Društva za
razdoblje siječanj – svibanj 2012. godine.

Ova informacija dostupna je javnosti putem internet stranice Društva, internet stranice HINA-e
(OTS), internet stranice Zagrebačke burze d.d. te putem Službenog registra propisanih informacija
(HANFA).

 

Predsjednik Uprave
mr.sc. Davorko Obuljen 

 

Dubrovnik, 02.07.2012.