PRINT
Dvorana "Perpera"


Dvorana Perpera može smjestiti 55 sudionika. Idealna je za održavanje većih poslovnih sastanaka, konferencija za tisak te edukativnih seminara.

Ime dvorane dolazi od Perpere, prvobitne obračunske jedinice u Dubrovniku.

Perpera (Perpero)
Kao stvarni novac kovana je od 1683. do 1803. godine. Na licu je lik Sv. Vlaha, koji u lijevoj ruci drži maketu grada i biskupski štap, a desnom blagoslivlja. Lijevo i desno od sveca su slova S-B (Sanctus Blasius) i godina kovanja, a naokolo natpis: PROT(ector) REIP(ublicae) RHAGUSINE. Na naličju je Isusov lik koji drži kuglu s križem u lijevoj ruci, a desnom blagoslivlja. Uokolo su zvjezdice i natpis TVTA SALVS (sigurno spasenje).

meeting room_perpera 1.JPG
Razni načini organizacije prostora u dvorani 

Kontakt:
Grupni segment (odjel prodaje), Ćira Carića 3, HR - 20 000 Dubrovnik
Branka Musić, voditeljica grupnog segmenta
tel: +385 (0) 20 433 633
fax: +385 (0) 20 437 333
email: groups@hotelimaestral.com