PRINT
Kodeks korporativnog upravljanja Hotela Maestral d.d.

Vlada RH je na sjednici održanoj 23. rujna 2010. godine donijela Odluku o donošenju Kodeksa korporativnog upravljanja trgovačkim društvima  u kojima Republika Hrvatska ima dionice ili udjele.


Predmetna Odluka objavljen je u NN br.112/10. dana 29.09.2010.

Kodeks korporativnog upravljanja trgovačkim društvima u kojima Republika Hrvatska ima dionice ili udjele možete, u pdf formatu, pogledati ovdje.