PRINT

Objava odluka sjednice Nadzornog odbora Hotela Maestral d.d. od 4. svibnja 2010.

Na sjednici Nadzornog odbora Hotela Maestral d.d. Dubrovnik održanoj 4. svibnja 2010. godine prihvaćene su sljedeće odluke:

1. Prihvaćaju se temeljni godišnji, revidirani financijski izvještaji Društva za 2009. godinu,
2. Prihvaća se izvješće Nadzornog odobora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2009. godini,
3. Prihvaća se predloženi dnevni red redovne Glavne skupštine Društva s prijedlogom odluka. Glavna skupština Društva održat će se dana 11. lipnja 2010. godine s početkom u 10:00 sati u, u hotelu Uvala u Dubrovniku, Masarykov put 6.

Dubrovnik, 5. svibnja 2010.