PRINT

Izvanredna glavna skupština Hotela Maestral d.d.

Izvanredna glavna skupština hotela Maestral d.d. održat će se 01. prosinca 2008. godine s početkom u 10 sati u hotelu Uvala u Dubrovniku, Masarykov put 6.

Poziv na izvanrednu glavnu skupštinu objavljen je u Narodnim novinama br. 125/08 dana 29.listopada 2008.

Na temelju članka 277. stavka 2. Zakona o trgo­vačkim društvima, Uprava HOTELA MAE­STRAL, dioničkog društva za hotelijer­stvo i turizam, Dubrovnik, saziva i poziva sve dioničare na


IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU

HOTELA MAESTRAL, dioničkog društva za hotelijerstvo i turizam, Dubrovnik, koja će se održati 1. 12. 2008. u 10 sati u hotelu Uvala u Dubrovniku, Masarykov put 6.

Dnevni red:

1. Utvrđivanje kvoruma, verifikacija punomoći opunomoćenika dioničara i izbor dva brojača glasova.
2. Donošenje odluke o opozivu članova Nadzornog odbora.
3. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

Ad 1. Za brojače glasova biraju se Danijela Vučičević i Irena Benić.
Ad 2. Opozivaju se sljedeći članovi Nadzornog odbora:
– Mato Franković iz Stona, Metohija 10, MBG: 2302982381545;
– Slavica Rudenjak iz Mokošice, Donji Prijevor 2, MBG: 1107960386518;
– Mirjana Stjepović iz Dubrovnika, Od Gaja 60, MBG: 1401978386502;
– Stjepan Hrtica iz Slanog, Put uz Komardu 11, MBG: 2109938381517.
Ad 3. Biraju se sljedeći članovi Nadzornog odbora:
– Mato Franković iz Stona, Metohija 10, MBG: 2302982381545;
– Stjepan Hrtica iz Slanog, Put uz Komardu 11, MBG: 2109938381517;
– Luka Vidak iz Grude (Konavle), Gruda 111, MBG: 3105962381526;
– Niko Musladin iz Orašca, Ljubač 22, MBG: 2207958381515.

U radu Skupštine mogu sudjelovati dioničari i njihovi opunomoćenici na temelju iskazane pisane punomoći. Punomoć mora sadržavati ukupan broj dionica, odnosno broj glasova kojima raspolaže te ovlaštenje opunomoćenika da sudjeluje u radu Skupštine i glasuje.Materijali za Skupštinu koji služe kao podloga za donošenje odluka, bit će dostupni dioničarima na uvid, i to u sjedištu Društva, Ćira Carića 3, radnim danom od 11 do 13 sati, najkasnije 15 dana prije održavanja Skupštine.

Ako na Skupštini ni nakon proteka 60 minuta od vremena naznačenog u pozivu za njezino održavanje nema kvoruma, Skupština će se održati bez obzira na broj nazočnih dioničara (članak 41. Statuta).

HOTELI MAESTRAL d.d. Dubrovnik